درج رزومه رسمی، شغلی و علمی؛ Insert formal, professional and scientific resume