تربیت بدنی

فارسی عمومی

انقلاب اسلامی

اخلاق اسلامی

جمعیت و تنظیم خانواده

اندیشه اسلامی1

اندیشه اسلامی2

تاریخ و تمدن اسلامی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی :


آموزش محیط زیست
تربیت بدنی
تحقیقات آموزشی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)
علم اطلاعات و دانش شناسی
علوم تربیتی
فیزیولوژی ورزشی
روانشناسی
رفتار حرکتی
مدیریت آموزشی
مدیریت ورزشی
روانشناسی بالینی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا
آموزش و بهسازی منابع انسانی
برنامه ریزی آموزشی
مشاوره

 

دانشکده فنی مهندسی :


مهندسی شیمی
مهندسی عمران
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی مکانیک
مهندسی برق
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
مهندسی عمران - ژئوتکنیک
مهندسی عمران - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
مهندسی عمران - راه و ترابری
مهندسی عمران - سازه
مهندسی عمران - مهندسی مدیریت ساخت
مهندسی عمران - محیط زیست

 

دانشکده علوم پایه :


آمار
آموزش ریاضی
ریاضی محض
ریاضی کاربردی
زیست شناسی
شیمی
فیزیک
زیست شناسی بیوفیزیک
فیتوشیمی
زمین شناسی
ژئوفیزیک

 

دانشکده الهیات و علوم اسلامی :


اخلاق
تاریخ تشیع
الهیات - علوم قرآن و حدیث
الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
حقوق
فسلفه و حکمت اسلامی
نهج البلاغه
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

 

دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری :


اقتصاد اسلامی
حسابداری
علوم اقتصادی
مدیریت دولتی
مدیریت اجرایی
مدیریت بازرگانی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت کسب و کار MBA
مدیریت امور شهری
کارآفرینی

 

دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه :


آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان فارسی
زبان شناسی همگانی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات عربی

 

دانشکده علوم اجتماعی :


آب و هواشناسی
تاریخ
جغرافیا
جامعه شناسی
علوم سیاسی
مدیریت رسانه

 

دانشکده هنر و معماری :


پژوهش هنر
طراحی شهری
مهندسی معماری

 

دانشکده علوم کشاورزی :


مهندسی کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی
مهندسی اقتصاد کشاورزی

با 70 هزارتومان یکسال در این صفحه تبلیغ کن

برای درج آگهی خود در این صفحه به شماره 09105424809 تماس بگیرید